1. Mua bản chính thức.
2. Bẻ thì bẻ cho tới nhé, cái này có thể Google :D :D