Bạn chạy bản lậu nên bị MS phát hiện và hỏi thôi mà.Bạn có thể cr @ ck tiếp hoặc mua bản quyền tại www.Key4VIP.info