Em muốn hỏi các vị cao nhân là zalo có khó bị hack hay không? Nếu zalo bị hack thì có thông báo PC đăng nhập để nhận biết hay không hay còn cách nào cao siêu mà ẩn luôn không gởi thông báo PC đăng...