phải phân bố nhân lực phù hợp vì xây dựng site vệ tinh rất mất thời gian