Mỉnh nghĩ đã có người thắng cuộc rồi. Thông báo chỉ là hình thức thôi