Bán full (domain + code web + acc Adsense Content đã paid), website tiếng Việt (web tĩnh không cần update nội dung) đang có traffic trên dưới 1k/day (100% từ Google Search) sau tết đang rớt dưới 1k...