Thiết kế logo hiện tại thì người ta theo su hướng đơn giản, chứ trừu tượng quá thì người xem không biết là gì ấy