Tính năng mới của Windows 10 Version 1903
Windows 10 Version 1903 hay còn gọi là Windows 10 May 2019 gồm một số tính năng mới nổi bật như sau:
Giao diện Light mới lạ
Windows 10 Version 1903 giao...