BizMaC cung cấp các gói dịch vụ máy chủ ảo giá rẻ và vps giá rẻ cấu hình cao được triển khai trên mô hình ảo hóa VMware Virtualization, cộng tác chính thức với Odin nè bạn :)

Bạn tham khảo nhen....