~~~~~

1. Ngày nào cũng học. Vào buổi sáng là tốt nhất. Nếu quá bận cũng phải dành mười phút để học.

2. Nếu cảm thấy chán thì đừng ép mình. Hãy thay đổi hình thức đang học (thay đoc sách bằng...