các ACE cho hỏi khi thay đổi kích thước cửa sổ theo chiều width thì thẻ tag tự xuống dòng, hỏi cách khắc phục để cố định thẻ đứng yên khi thay đổi kích thước cửa số.