Dell T40 cài đc Win 2012 nhé bạn (specr của hãng thì chỉ ghi hỗ trợ 2016 và 2019 thôi)
còn con HPE thì cài vô từ rồi
cần tư vấn thì gọi cho tôi: 0986757798