Chào các bạn,

Tôi biết khi restore oracle database hoặc dùng lệnh duplicate để clone oracle database, rman có thể sử dụng multichannel, ví dụ:

using channel ORA_AUX_DISK_1
using channel...