Tải miễn phí bằng cách gõ nội dung : "Full Đồ Án Bất Động Sản Thương Mại Điện Tử(Java) + Tài Liệu Báo Cáo Bằng Scrum [Mã code 22970]" trên sharecode hoặc google
do chưa chèn được link nên đành HD...