Các đảm bảo VietNAP đưa ra cho bạn

100% network uptime
tối thiểu 99.99% server uptime
trả lại tiền trong vòng 30 ngày đầu nếu không cung cấp đúng dịch vụ
Datacenters

SEA01 tại Mỹ: dùng...