Bạn là chủ shop đang muốn có web bán hàng, bạn không biết thiết kế cũng không có kiến thức lập trình, không sao hết bài viết này sẽ hiến kế cho bạn cách tự thiết kế website thương mại điện tử hẳn hoi...