VietNAP Managed Hosting tiến hành nâng cấp bảo mật cho các máy chủ Citrix Xenserver tại cả 2 trung tâm dữ liệu ở Mỹ và Việt Nam. Vui lòng xem chi tiết tại đây http://wp.me/p35bPL-rM

Thanks.