Mình từng học ở CEFALT, nói là tiếng anh văn phòng nhưng kỹ năng nào cũng lướt sơ sơ qua thoy. Có giáo viên nước ngoài hay có người hơi lười í. Nói chung học thì hên cũng phải gặp gv giỏi mới được.