Mình có học với người Phi một lần, nhưng giọng thì cũng lơ lớ thôi, không chuẩn lắm đâu. Học giáo viên bản xứ thì chuẩn hơn nhiều. Nhờ bạn bè giới thiệu mình mới biết đến ili, chứ trước cứ tưởng nó...