Kỷ niệm Halloween với thời gian cập nhật hạn chế của chúng tôi!

Khám phá truyền thuyết rồng, ma thuật, nhiệm vụ và một vùng đất bí mật của giải trí và bí ẩn trong thế giới của Merge Dragons! nơi...