Hơ hơ mình ko hiểu gì về .Net cả nên đọc cũng mù tịt