vấn đề content là vấn đề khá đau đầu viết mà không có chuyên môn thì nội dung nó không chuẩn xác linh tinh, còn viết ngon đòi hỏi phải có chuyên môn cao và đội content có chuyên môn về lĩnh lĩnh vực...