Cái bình đó bự cỡ nào mà phải vài tháng lận nhỉ???

Em thấy bình Bàu Đá. Có 2 ngày chớ mấy ( 5 lít)