Bạn cứ down mã nguồn mở rồi về sửa chút giao diện là bán hàng thôi bác nhé