mấy cái vụ chỉnh sửa này hầu hết các dòng máy android đều có