Bạn viết tiêu đề và câu hỏi không rõ ràng chút nào?
Ý bạn là tìm người export dữ liệu từ database có sẵn vào file excel đúng ko ? (cái này thì lên bác google gõ chắc vài phút là bạn có thể export...