Nên làm kết hợp cả 2, chứ mmo làm 1 mình tủi lắm! Thấy đi làm công ty, giao tiếp có không khí hơn.