kinh doanh online thời buổi này quá cạnh tranh, dịch covid khiến ai cũng chạy theo mảng kinh doanh online