Vikhoa tiếng Anh hay quá, bửa nào nhờ dạy học khóa mới đc.