Nghe nói Oracle này rất hay, học cũng ko dễ nếu biết CSDL cơ bản thì coi như cái này học nâng cap là chuẩn.Hình như bên Đại Học Khoa học tự nhiên cũng có dạy môn này thì phải.