bạn dùng phần mềm này nhé : SuperPhoto, mình thì mình hay viết bằng zalo hoặc messeger hehe