WP mình thấy kho ứng dụng của nó ít, giao diện thì thấy rối mắt, không thích lắm