Mình đang làm việc cho công ty phần mềm, chuyên thiết kế phần mềm cho bệnh viện.
Mình biết hiện có một số bạn đang nghiên cứu viết phần mềm này nhưng chưa có tài liệu tham khảo về chuẩn HL7 - chuẩn...