Đại học KHTN ko dạy bạn nhé, hoặc có thể lâu rồi ko quay lại trường nên ko biêt :D