Trời đất, ông V Khờ này phạm nội quy diễn đàn quá nha, post tiếng Anh không vậy à, có phải chuyên mục English đâu? Tự post tự trả lời luôn, hông ai hiểu ổng nói gì ráo "This is Yuna."--> Yuna là ai...