ựa, e vừa update bản 8.1 mà nhìn loạn cả mắt rồi, không biết 10.0 thì sao nhỉ.