các bác vào trang chủ mà coi, ở đây viết không chi tiết gì hết