các anh ơi !
Em là một thành viên mới muốn đi theo bước chân của các anh
Các anh đã tìm hiểu về Oracle9i As chưa ? có gì các anh chỉ giáo dúp đệ nhe!
Thank you very much !