dell rất hay có chương trình khuyến mãi lần trước có chương trình tặng ba lô kéo ngon phếch