đầu tư tầm đó mà ra lợi nhuận như thế thì thời điểm này hơi khó