Mình muốn viết chữ lên ảnh Troll bóng đá mà ngặt nổi đã test qua vài phần mềm photo của WP mà thất vọng.
Bạn nào biết app nào có thể viết chữ lên ảnh thì share cho mình với