Em mới start up được 2 năm, hiện em mới chuyển về văn phòng mới để anh em ngồi làm việc cho rộng rãi, nhưng rộng rãi thì thành ra hơi trống. Xin phép Ad cho em đăng cho thuê chỗ ngồi làm việc cho anh...