Con điện thoại v112 đấy thì mình biết, giá trên web chính thức của viettel shop là 750k, mà nếu bố bạn làm liên quan đến môi trường nước là nhiều thì dùng con này ok vì nó chống nươc được, yên tâm....