hAI CÁI này làm ra tiền nhiều compoment, module
Nhưng phải học code nhiều lắm mới làm được
Đọc 1 trong các cuốn này...