hấp dẫn nhỉ...joomla là nền có sẳn để phát triển thêm,há ko tốt sao...:) em chỉ biết thế thôi,có nói sai mấy bác thông cảm