Hỏi bên nhà cung cấp hosting cho nhanh chứ hỏi ở đây sao trả lời được vì ai rõ bản Plesk bạn là bao nhiêu sao có thể minh hoạ chính xác được? Nếu mua Plesk tự cài => hỏi nhà bán Plesk.