Biển trước em thăm thẳm đen vô cùng.
Em trước biển lẻ loi và cô độc.
Giữa ồn ào em lặng yên và khóc.
Sóng rì rào đưa nước mắt ra khơi.
(sưu tập thôi)