Chào các bạn, hiện tại mình đang có code Wordpress, cần chỉnh sửa đôi chút, nếu các bạn học về lập trình web bằng php, javascript, html,my sql thì việc chỉnh sửa này mình nghĩ không có gì khó, bạn...