công nhận là CNTT đang cực hot, mình cũng muốn học nhưng dốt quá, ứ học đưuọc