lên nà lên...nào!
Chúc đại gia đình pho dum một ngày tràn đầy năng lượng.